Etter en vellykket pilot i 2015, har Kontaktpunktet videreført kurset i Human Rights Due Diligence i 2016 for nye bedrifter. Torsdag 18. februar kom deltakere fra 12 norske bedrifter sammen til den første workshopen. Det var en svært engasjert gruppe som fikk innføring i hva som forventes av norske bedrifter og hvordan man kan arbeide med aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter.

 

Leder i Norges OECD-kontaktpunkt, Ola Mestad, ønsket deltakerne velkommen og presenterte OECDs kontaktpunktordning og retningslinjer. Han poengterte hvor viktig, aktuelt og relevant det er for norske bedrifter å lære om forventningene som stilles, og til hvordan bedriftene kan utføre aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsområdet, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Målet med kurset er at norske bedrifter skal få økt kunnskap om nettopp dette, samtidig som at deltakerne kan lære av hverandre gjennom dialog og erfaringsutveksling.

Aase Gundersen (ILPI) og Kristin Holter (Stakeholder AS) fører deltakerne gjennom prosessen med hrdd
Aase Gundersen (ILPI) og Kristin Holter (Stakeholder AS) fører deltakerne gjennom prosessen med aktsomhetsvurderinger

 

Etter en interessant introduksjonsrunde der deltakerne ble kjent med hverandre, fikk deltakerne en innføring i menneskerettigheter, aktsomhetsvurderinger, metoden og relevante verktøy i arbeidet. Aase Gundersen fra ILPI og Kristin Holter fra Stakeholder AS gjennomfører workshopene samt gir individuell veiledning i bedriftens eget arbeid med aktsomhetsvurderinger. I tillegg holdt Atle Høie fra Fellesforbundet et interessant og lærerikt innlegg om faglige rettigheter etterfulgt av spørsmål fra deltakerne.

 

Atle Høye fra Fellesforbundet om faglige rettigheter
Atle Høie fra Fellesforbundet om faglige rettigheter

Det var en engasjert gruppe med deltakere som bidro med egne erfaringer og perspektiver i den første samlingen. Workshopene har en kombinasjon av presentasjoner, gruppediskusjoner og aktiv deltakelse mellom deltakerne, og ambisjonen med kurset et at bedriftene jobber parallelt med egne vurderinger underveis i prosessen.

 

 

 

 Dette er første av tre workshops som vil gjennomføres for bedriftene i løpet av våren 2016. Vi ser fram til fortsettelsen!

Ta kontakt med oss på oecdncp@mfa.no dersom du er interessert i å delta ved en eventuell ny kursrunde.

950x700