14.-16. november arrangeres FN-forumet om næringsliv og menneskerettigheter i Genève for femte gang. Forumet er det største årlige samlingspunktet innen temaet, der 2300 deltakere fra næringsliv, sivilsamfunn og interesseorganisasjoner, myndigheter og akademia møtes for å lære om, og diskutere forventningene på menneskerettighetsområdet. I år er det overordnede temaet for forumet «Leadership and Leverage: Embedding human rights in the rules and relationship that drive the global economy».

Menneskerettigheter er et sentralt kapittel i OECDs retningslinjer, og Kontaktpunktet har vektlagt temaet blant annet gjennom prosjektet Human Rights Due Diligence. Årets forum vektlegger lederskap og påvirkning; fra myndighetene, næringslivet og andre relevante samfunnsaktører. Relatert til dette, vil penger, kapital og finansielle insentiver settes på dagsorden – eksempelvis rollen til finansinstitusjoner og investorer. I tillegg vil  korrupsjon og skatt være temaer til diskusjon.

Deltakerne kan selv velge mellom over 60 parallelle sesjoner, og dermed vurdere hva en vil lære mer om, og hvilke diskusjoner en vil få med seg. Programmet vil etter hvert bli tilgjengelig her, i tillegg til informasjon om påmelding. Les mer om Kontaktpunktets deltakelse i forumet i 2015.

Innen 31. juli kan alle interessenter melde inn forslag til temaer og problemstillinger for de parallelle sesjonene. Se her for mer informasjon om kriteriene og forklaring til innsending av forslaget.

I fjor ble vi oppmuntret av et økende antall deltakere fra næringslivet, og vi oppfordrer spesielt bedrifter å delta i Genève i november. Forumet er et egnet sted for å dele erfaringer og knytte nyttige kontakter for fremtiden. Forumet er en god anledning til å danne partnerskap og samarbeid på tvers. Forumet søker å skape global utvikling og trekker paralleller mellom FNs veiledende prinsipper og plattformer som OECDs forum for ansvarlig næringsliv og FNs bærekraftsmål.

Ta del i utviklingen, og hold av datoen til FN-forumet om næringsliv og menneskerettigheter.

 

 

fn geneve
Foto: UN Forum on Business and Human Rights