OECDs Kontaktpunkt utveksler erfaringer for gjensidig forbedring gjennom ”peer review”. Da Japan etter eget ønske ble evaluert i april 2012, ble Norge bedt om å lede delegasjonen av OECD Kontaktpunkt som deltok i evalueringen. I tillegg til Norge deltok Nederland, Mexico, Storbritannia og Tyskland.

Det norske kontaktpunktet skal evalueres i 2013. Les mer om hvordan OECDs Kontaktpunkt samarbeider i vår årsrapport til OECD.

Hans Petter Graver ledet «Peer Review» i Japan (OECDs kontaktpunkt)