OECD utarbeider i disse dager en veileder for metoden aktsomhetsvurderinger for ansvarlig forretningsdrift. Målet er å gi bedrifter i alle sektorer praktisk veiledning i hvordan de kan etterleve OECDs retningslinjer.

Næringslivet kan bidra til økonomisk utvikling og skape verdier for samfunnet, særlig når de reduserer negative konsekvenser enten i egen virksomhet, i sin leverandørkjede eller gjennom sine forretningsforbindelser. OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv anbefaler at selskap gjennomfører såkalt due diligence – aktsomhetsvurderinger – for å kartlegge, forhindre og minske potensielle risiko, og redegjøre for hvordan dette følges opp.

OECD inviterer til innspill på utkast til to dokumenter:
• Veileder for metoden aktsomhetsvurderinger for ansvarlig forretningsvirksomhet «General Due Diligence Guidance»
• Følgedokument med eksempler, tips og gode erfaringer
Frist for innspill er 9. februar.

Les mer om veilederen på OECDs nettsider.

Innspill kan gis direkte til OECD eller via Norges OECD-Kontaktpunkt.

hjul-aktsomhetsvurderinger
Eksempel på metode for aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsfeltet

 

Norge har som OECD-land forpliktet seg til å fremme OECDs retningslinjer og å opprette et nasjonalt Kontaktpunkt som har som prioritert oppgave å fremme OECDs retningslinjer.

Regjeringens handlingsplan for menneskerettigheter og næringsliv har som mål å fremme veiledning på ansvarlig næringsliv. Veilederen som nå utvikles i OECD vil være en viktig del av Kontaktpunktets oppgaver i henhold til handlingsplanen.