Elgesem er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og nyutnevnt dommer i Borgarting lagmannsrett. Han har vært medlem av Kontaktpunktet siden 2015, og han har også vært leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

– Kontaktpunktet har under Ola Mestads gode ledelse blitt en enda tydeligere pådriver for ansvarlig næringsliv, og det norske Kontaktpunktet er i dag et forbilde innen OECD, sier Elgesem.

Frode Elgesem er utnevnt som ny leder av Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv.

Jeg gleder meg til å lede dette viktige og meningsfulle arbeidet videre. I tiden fremover blir det viktig å jobbe for å vise hele bredden av temaer i OECDs retningslinjer, fra miljø via menneskerettigheter og arbeidstakerrettig-heter, til åpenhet, antikorrupsjon, forbrukerinteresser, konkurranse, teknologi og skatt.Frode Elgesem

Norske bedrifter med internasjonal virksomhet kan få råd og veiledning fra Kontaktpunktet, som er et uavhengig ekspertorgan som samarbeider med norske myndigheter om å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. Kontaktpunktet behandler også klager på norske virksomheter knyttet til Retningslinjene.

– Jeg er glad for at Frode Elgesem, som har lang erfaring fra arbeid med ansvarlig næringsliv, vil lede Kontaktpunktet inn i en ny og spennende periode. Kontaktpunktet er en unik ekspertinstans og det har en viktig oppgave med å ivareta vår forpliktelse til å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ola Mestad, avtroppende leder for Kontaktpunktet, sammen med statssekretær Marianne Hagen.

Frode Elgesem overtar stillingen etter Ola Mestad, som har ledet Kontaktpunktet i fire år.

– Jeg takker Ola Mestad for hans dyktige ledelse av Kontaktpunktet. Han har bidratt til at ansvarlighet står høyt på agendaen hos norsk næringsliv, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

– Gjennom fire år som leder av Kontaktpunktet har jeg møtt mange norske bedrifter som er interessert i å opptre ansvarlig og som arbeider med å forbedre seg, sier avtroppende leder Ola Mestad.

– I denne tiden har Kontaktpunktet utarbeidet veiledninger om aktsomhetsvurderinger, kurs for næringslivet og det unike test-deg-selv-hjelpemidlet Ansvarlighetskompasset.  Det er nå viktig at alle bedrifter tar arbeidet på alvor, slik regjeringen forventer og skikkelige folk krever. Hjelpemidlene er på plass, sier Mestad.

Frode Elgesem vil lede Kontaktpunktet. Andre medlemmer er Gro Granden og Cathrine Dehli. Nytt medlem av Kontaktpunktet er Beate Ekeløve-Slydal, fra Amnesty Norge. Kontaktpunktet betjenes av et sekretariat som ledes av Cathrine Halsaa.

Kontakt:

Frode Elgesem, mobil: 41696089.
E-post: frode.elgesem_domstol.no

Kontaktpunktets nettside: www.responsiblebusiness.no

Se også pressemelding fra Utenriksdepartementet.