Kontaktpunktsmedlem Frode Elgesem påpeker i et debattinnlegg at risikoen for investeringer i sør må håndteres i Norge, og at vi ikke må senke forventningene til norske selskaper (Finansavisen onsdag 19. april).

Det vil lønne seg for alle å heie på ansvarlighet, skriver han.

Elgesem viser til OECDs sektorveileder om ansvarlig næringsliv for institusjonelle investorer, og hvordan denne veilederen gir konkrete råd i en kompleks sektor.

Veilederen for institusjonelle investorer fokuserer på hvordan institusjonelle investorer kan anvende aktsomhetsvurderinger for å drive ansvarlig næringsvirksomhet og således bidra til å skape like konkurransevilkår i en kompleks sektor. Les mer om den her.

Les innlegget til Frode Elgesem i sin helhet nedenfor.

Investeringsrisikoen må håndteres – I Norge

Det er ikke noe godt alternativ å senke forventningene til norske selskaper, skriver advokat Frode Elgesem.

I en kronikk i Finansavisen 31. mars stiller Kjell Roland i Norfund spørsmålet om investeringsrisikoen i fattige land er for stor – i Norge. Bakteppet Roland trekker opp er at norske investorer og selskaper trekker seg ut av utviklingsland, og at veksten i direkte utenlandsinvesteringer i sør har stoppet opp. Slike utviklingstrekk er alvorlige og krever en grundig debatt.

Det er riktig at det vanker store bøter og omdømmetap dersom det blir oppdaget at et selskap eller en investor er involvert i en alvorlig korrupsjonssak, særlig dersom ledelsen er involvert og bestikkelser fremstår som en mer bevisst del av selskapets forretningsstrategi. Dette er det neppe grunn til å endre på. På den annen side er det rom for tilgivelse – også fra Økokrim – dersom det er tale om «feil» som er begått til tross for at selskapet har gode systemer for å forebygge korrupsjon og disse er solid forankret i selskapets ledelse.

Slik er det også med andre forventninger om at næringslivet opptrer ansvarlig. Tre dager før Rolands kronikk ble publisert, lanserte OECD sin veileder om ansvarlig næringsliv for institusjonelle investorer. OECDs arbeid på dette området gir et felles referansepunkt for investorer som ønsker å opptre ansvarlig og de vil gjelde for en vesentlig del av verdens direkte utenlandsinvesteringer. Disse retningslinjene står heller ikke i motstrid med andre initiativer eller retningslinjer, men oppsummerer og letter arbeidet med å finne ut hvilke forventninger som gjelder. Den investor som følger veiledningen på en god måte, bygger opp et effektivt forsvar mot kritikk dersom feil likevel skulle skje.

Forskning viser at ansvarlighet er bra for business. En ansvarlig investor setter dessuten krav til selskapene i sin verdikjede, blant annet om at det gjennomføres aktsomhetsvurderinger i selskaper i land hvor det investeres. Ansvarlige investeringer skaper således ringvirkninger som bidrar til å kontrollere risiko og – over tid – bidrar til sikrere rammer for forretningsdrift i de landene det investeres i. Det er derfor ikke noe godt alternativ å senke forventningene til norske selskaper. Det vil lønne seg for alle å heie på ansvarlighet.

 

Les Kjell Roland sitt innlegg i Finansavisen 31. mars 2017 her.