Utenriksdepartementet ber nå om innspill til Stortingsmeldingen om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Frist for innspill er satt til 15. desember 2014.
Se her for mer informasjon.


Regjeringen holdt et åpent høringsmøte om den planlagte Stortingsmeldingen 14. oktober 2014 med bred deltagelse fra både næringsliv og sivilt samfunn. Kontaktpunktet var også til stede.

Kontaktpunktet anser det som svært viktig at forventninger knyttet til bedrifters samfunnsansvar, herunder respekt for OECDs retningslinjer, inkluderes i Stortingsmeldingen. Vi planlegger å si det vårt innspill.

Vi oppfordrer alle interessenter til å sende inn sine innspill til psdmelding@mfa.no innen 15. desember 2014.