Unik mulighet til kompetansebygging om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger.

Kan din bedrift knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn i sin virksomhet? Hvordan skjer det? Hvem rammes? Hva kan gjøres for å hindre at det skjer?

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer for tredje gang norske bedrifter til å delta på kurs for å diskutere disse og flere relevante spørsmål knyttet til aktsomhetsvurderinger.

Oppstart vil være høsten 2017. Kurset består av tre fulldags workshops. Det forventes at bedriftene deltar aktivt og forbereder seg til hver workshop. Første workshop avholdes 9. oktober, og det er ikke deltakeravgift. De to neste datoene for workshopene er 20. november og 5. februar.

Bedriftene vil også få individuell veiledning av eksterne veilederne. Slik vil bedriftene kunne lage en plan for å (videre)utvikle systemer og rutiner for risiko- og aktsomhetsvurderinger, og lære hvordan denne metoden kan integreres i bedriften.

Dersom din bedrift er interessert i å delta, så send en e-post til Kontaktpunktet her.

Kurset vil involvere relevante innledere som gir konkrete eksempler og belyser temaer som interessentdialog, arbeidstakerrettigheter, innkjøpspraksis, sertifiseringsordninger og statlige forventninger. Deltakerne vil få innsikt i nyttige verktøy for å fortsette arbeidet i egen bedrift.

Kurset vil gjøre bedriften i stand til å analysere konkret risiko i egen virksomhet og i leverandørkjeden, og hvordan håndtere dette.

Målsettingen ved endt kurs er at bedriftene skal kunne svare på hvordan bedriften kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn gjennom sin virksomhet, og hvordan unngå dette. Målsettingen er videre at bedriftene skal opparbeide seg kunnskap om og et bevisst forhold til risiko- og aktsomhetsvurderinger. Bedriftene vil også etter endt kurs ha god kjennskap til OECDs retningslinjer og sektorveiledere.

Ta gjerne kontakt dersom du/dere har flere spørsmål. Påmelding er fortløpende, men det er begrenset med plasser igjen. Påmeldingsfrist 26. september.

Les mer om kurset her, og tilbakemeldingene fra tidligere deltakere.