Kontaktpunktets leder, Hans Petter Graver, holdt innlegg under dag 1 som var viet: «Strengthening the implementation of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises through mediation and conflict resolution”. Konferansen ble arrangert av Juridisk Institut ved Århus Universitet, se mer informasjon på www.law.au.dk/csr-conference