Under FNs Generalforsamling 2015 (25. september) vedtok verdens ledere nye mål for bærekraftig utvikling. De går under forkortelsen SDGs = Sustainable Development Goals og erstatter tusenårsmålene/Millenium Development Goals (MDGs). Hva bør du vite om dette? Hvorfor er dette relevant for oss som jobber med ansvarlig næringsliv?

Kort om innholdet i SDGene:

FNs bærekraftsmål skal være verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling og et grunnlag for prioritert innsats de neste 15 årene. I motsetning til tusenårsmålene, så er de universelle og vil forplikte innsats fra alle land. Det er i alt 17 ulike mål, inndelt i 169 underpunkter. De nye målene forholder seg ikke bare til sosial utvikling, men inkluderer også mer om økonomisk utvikling, klima og miljø. I tillegg tar de opp spørsmål knyttet til blant annet styresett og rettssikkerhet. Se FNs sider for mer; eventuelt FN-sambandets sider.

 

The SDG Compass – et verktøy for næringslivet

I forbindelsen med at bærekraftsmålene nå har blitt vedtatt, har det blitt lansert et verktøy for å hjelpe næringslivet med å navigere og utføre aktiviteter i tråd med målene. The SDG Compass, utviklet i samarbeid mellom GRI, UN Global Compact og World Business Council for Sustainable Development, vil være til hjelp for bedrifter med å tilpasse deres strategier og aktiviteter med bærekraftsmålene samt et verktøy for å måle denne innsatsen. Leder i UN Global Compact, Lise Kingo, omtaler The SDG Compass på følgende måte: «The SDG Compass provides critical guidance for companies to understand their responsibilities and opportunities linked to each of the global goals, ultimately to drive growth and innovation for the good of people and our planet».

 

Linken til ansvarlig næringsliv:

Flere av målene er direkte relevante for aktører som jobber med eller er interessert i ansvarlig næringsliv. OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) ønsker å bidra til gjennomføringen av SDGene, bl.a. med å vektlegge viktigheten av et ansvarlig næringsliv. Dette var fokus for en sesjon under OECD Global Forum i juni år. Norges OECD Kontaktpunktet følger arbeidet til WPRBC (Working Party on Responsible Business Conduct) og gruppens leder har skrevet en artikkel om linkene mellom SDGene og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Der finner du også en sammenstilling av de SDGene som er særlig relevant for næringslivet og henvisning til «korresponderende» artikler i OECDs retningslinjer. Les artikkelen her.

Også i Norge er det flere som har interessert seg for dette. På Pures nettsider står det at SDGene er «opplagte å bruke som rammeverk for arbeidet med å drive en mer ansvarlig foretningspraksis. Enten ved å sette seg mål som bidrar til å oppfylle et av målene eller ved å få oversikt over virksomhetens aktiviteter som bidra negativt til å oppnå SDGene. Dersom bedriften har produkter eller teknologier som bidrar til å oppfylle et eller flere av bærekraftsmålene kan dette gi en opplagt brandingverdi. Målene kan også benyttes i virksomhetenes innovasjonsarbeid for å finne frem til hvilke nye løsninger verdenssamfunnet vil trenge og dermed fremtidssikre forretningen.»

 

Noen relevante linker:

OECD sider om utviklingsmålene

Business and Human Rights Resource Centre
Global Goals
CSR Danmark
Corporate Citizens sider og Greenbiz
ForUMs nettside