Aktsomhetsvurderinger er et sentralt tema, og samordnet veiledning på aktsomhetsvurderinger fra UNGP og OECD vil være del av programmet. Kontaktpunktet vil delta for å fange opp ny utvikling, knytte viktige kontakter og dele erfaringer fra kontaktpunktsystemets fremme av ansvarlig næringsliv.

Forumet er en oppfølging av FNs veiledende prinsipper, som ble vedtatt i 2011. Dette er syvende gang forumet går av stabelen i Genève. Det samler en rekke aktører fra myndigheter, næringsliv, sivilsamfunn, berørte grupper og internasjonale organisasjoner, og det er vanligvis en stor gruppe fra Norge.

Bygge på det som virker og lære av feil

Siden 2011 har en rekke tiltak og aktiviteter blitt forsøkt og gjennomført av myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn for å forankre og implementere dette rammeverket i daglig forretningsdrift og myndigheters politikk og praksis. Årets forum vil belyse den seneste utviklingen i arbeidet under temaet «Business respect for human rights – building on what works» med en rekke sesjoner som gir konkrete eksempler på næringslivets innsats som gir resultater. Men forumet vil også belyse hva som ikke har fungert og hva som må til for å lykkes.

Et hovedfokus vil være aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter i næringslivet, men også hvordan myndigheter kan lede an som økonomisk aktør og som tilrettelegger for ansvarlig næringsliv gjennom insentiver. Det vil også presenteres hvordan sivilsamfunn og rettighetshavere kan bidra.

Andre saker som vil bli trukket spesielt fram under forumet er:

  • Næringslivets engasjement relatert til bærekraftsmålene
  • Menneskerettighetsforkjempere og næringslivets rolle
  • Kjønn, næringsliv og menneskerettigheter
  • Urfolks rettigheter og konsekvenser av næringsaktivitet for disse
  • Klima og menneskerettigheter og overgangen til en grønn økonomi
  • Korrupsjon, skatt, ulikhet og menneskerettigheter
  • Teknologi, den fjerde industrielle revolusjon og menneskerettigheter
  • Næringslivets rolle i å forsvare menneskerettighetene.

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og kontaktpunktordningens klagebehandling

Forumet vil fokusere på hvordan UNGP og OECD nå bidrar til samordnet veiledning på aktsomhetsvurderinger. Denne saken blir sentral på denne sesjonen: Building coherence on essential elements of human rights due diligence.

UNGP har ikke en klageordning. OECDS klagemulighet gjennom kontaktpunktordningen er dermed i praksis et klageorgan for UNGP.

Det vil også bli presentert en konkret case fra en klagebehandling i kontaktpunktordningen, som et eksempel på ikke-juridiske klageordninger og gjenoppretting: Lessons from a NCP case: connecting human rights due diligence and non-judicial remedy (informasjon oppdateres).

Det vil legges frem såkalte snapshots om to kontaktpunkt-saker om arbeidstakerrettigheter i henholdsvis Heineken (Den demokratiske republikken Kongo) og Daewoo (Sør-Korea).

Påmelding

Dato: 26.-28. november
Sted: Genève, Sveits.
Se mer informasjon om forumet, program og påmelding.

Ta gjerne kontakt med Kontaktpunktet dersom du planlegger å delta på konferansen og/eller har noen spørsmål.
Her kan dere lese Kontaktpunktets oppsummering av fjorårets forum.