Sustainable%20Development%20GoalsEn rekke aktører arrangerer nå møter om FNs bærekraftsmål og FNs klimamål, inkludert behovet for å få med næringslivet når målene skal oppnås. Se nedenfor for en oversikt. OECDs retningslinjer bygger på tanken om at næringslivet kan gi vesentlige positive bidrag til en bærekraftig utvikling. Retningslinjene kan hjelpe bedrifter som ønsker å skape verdier på en ansvarlig og bærekraftig måte – verdier for både bedrift og samfunn.

Næringslivet kan også bruke FNs bærekraftsmål i sitt arbeid med å drive mer ansvarlig. Enkelte vil fokusere på hvordan de, eksempelvis gjennom nye produkter eller tjenester, kan bidra til å oppfylle noen av målene. Innovative løsninger kan eksempelvis redusere vannforbruk i industrien og bidra til oppfyllelsen av SDG # 6 om å «Sikre bærekraftig vannforvaltning». Andre vil påse at deres egen virksomhet og forretningsforbindelser i hvert fall ikke bidrar negativt til bærekraftsmålene. Eksempelvis kan en bedrift gå gjennom sitt eget og leverandørers vannforbruk og innføre sparetiltak som bidrar til nevnte SDG #6. Begge deler er positive bidrag, og i begge tilfeller forventes det at bedrifter opptrer ansvarlig.

I henhold til OECDs retningslinjer opptrer man ansvarlig når man bl.a.

  • bidrar til å bevare miljøet
  • respekterer menneskerettigheter
  • ivaretar arbeidstakerrettigheter og
  • unngår korrupsjon og smøring.

Kontaktpunktet ser frem til en rekke anledninger der vi kan presentere hvordan selskaper kan ha nytte av OECDs retningslinjer, herunder metoden «due diligence» (aktsomhetsvurderinger), når de ønsker å drive mer ansvarlig og bidra til FNs bærekraftsmål. Ta kontakt med oss på oecdncp@mfa.no hvis du lurer på noe om dette eller vil ha oss på ditt arrangement!

***

Oversikt over åpne Oslo-arrangement vi er klar over om FNs bærekraftsmål og FNs klimamål de neste ukene:

Agenda 2030 – hvilke muligheter gir bærekraftsmålene for norsk næringsliv? 25. mai kl.8.30 – 12.00

FNs bærekraftsmål – veike, vage eller verdifulle? 31. mai kl 8.00 – 10.00

Smart Green Growth  – 2. juni fra kl 8.30

Finansnæringens bærekraftskonferanse – 2. juni kl.11.00 – 16.00

***

Vi minner også om OECDs Global Forum for ansvarlig næringsliv 8. – 9. juni i Paris