For fjerde gang arrangerer FN en stor konferanse i Genève om næringsliv og menneskerettigheter. Forumet samler flere hundre deltakere fra myndigheter, næringslivet, sivilt samfunn og akademia. Årets tema er “Tracking progress and ensuring coherence” og i programmet vises det til at målet er å “identify ways to track progress, promote policy coherence and achieve more rapid change on the ground for rights-holders”.

Kontaktpunktet vil delta på forumet, og vi oppfordrer til deltakelse fra norsk næringsliv og andre relevante aktører. I 2014 deltok Idar Kreutzer fra Finans Norge og statssekretær Morten Høglund i ulike plenumssesjoner.

 Forumet 2015:

Dato: 16. – 18. november

Sted: Genève

Påmeldingsfrist: 1.november

Informasjon om årets forum, program og påmelding finnes her.