2016business_forum_headerFor femte gang arrangerer FN en stor konferanse i Genève om næringsliv og menneskerettigheter (UN Forum for Business and Human Rights). Forumet samler flere tusen deltakere fra næringslivet, myndigheter, sivilt samfunn og akademia.

Temaet for årets forum er: Leadership and Leverage: Embedding human rights in the rules and relationships that drive the global economy.

Målsetningen er å blant annet drøfte hvilke påvirkningsmuligheter næringslivet, staten og finansielle institusjoner har for å fremme menneskerettighetene.

Norges OECD-kontaktpunkt vil delta på forumet, og vi oppfordrer til deltakelse fra norsk næringsliv og andre relevante aktører. I 2015 deltok blant annet og statssekretær Tone Skogen i ulike plenumssesjoner og la frem den norske handlingsplanen for menneskerettigheter og næringsliv. Les Kontaktpunktets nettsak om fjorårets forum her.

Forumet 2016:

Dato: 14. – 16. november

Sted: Genève, Sveits

Informasjon om årets forum, program og påmelding finnes her.

Ta gjerne kontakt med Kontaktpunktet dersom du planlegger å delta på konferansen og/eller har noen spørsmål.