Hovedtema på årets FN-forum for næringsliv og menneskerettigheter var behovet for at myndigheter trapper opp innsatsen for å sikre at næringslivet respekterer menneskerettighetene.

Telenor, Hydro og Equinor deltok i paneler som fra ulike vinklinger tok opp statens ansvar og rolle for et ansvarlig næringsliv og å bidra til en selskapskultur som setter fokus på hvordan selskaper kan bidra til positive verdier for samfunnet, ikke bare for selskapet selv.

Statssekretær Hagen satte fokus på menneskerettighetsforsvarere

Det var en rekke norske deltakere fra både UD, Norad, NFD og FIN, samt Etikkrådet og Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, med statssekretær Marianne Hagen i spissen. I tillegg deltok flere norske selskaper og norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Statssekretær Hagen holdt et innlegg om hvordan man kan beskytte og forhindre angrep på menneskerettighetsforsvarere relatert til næringsvirksomhet.

Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet, innledet om OECDs arbeid for ansvarlig næringsliv og relevans for forumet på frokost i regi av Norges faste delegasjon i Genève.

Mot samstemte standarder internasjonalt

Ulike standarder til ansvarlig næringsliv har vært en utfordringer for næringslivet. Det siste året har det skjedd en positiv utvikling med hensyn til samstemte forventninger til ansvarlig næringsliv. På fjorårets forum fremhevet blant annet FNs arbeidsgruppe på næringsliv og menneskerettigheter OECDs nye veileder for aktsomhetsvurderinger og at den var samkjørt med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. I år understreket FN, ILO og OECD at de jobber aktivt for å samkjøre organisasjonenes respektive standarder og programmer. Dette beskrives i brosjyren Responsible business. Key messages from international instruments, som er utgitt av disse tre organisasjonene.

Flere stater får nasjonal lovgivning

Erfaringene med nasjonal lovgivning på ansvarlig næringsliv var et viktig tema under forumet. Det synes å være stor enighet om at frivillighet ikke er nok for at næringslivet skal respektere menneskerettigheter i sin virksomhet og i sine leverandørkjeder.

Stadig flere land får bindende lovgivning på dette området. Norge informerte om arbeidet til Etikkinformasjonsutvalget, som ble lagt frem like etter forumet og ble møtte med stor interesse. Utvalget foreslår at næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

Les mer fra forumet her: FNs forum 2019