sri_lankan_garment_workersThinkstockPhotos-78486444%20(1)-300x200

 

 

 

 

OECDs nye veileder skaper en felles forståelse for bedrifters ansvar i globaliseringens tidsalder, skriver Roel Nieuwenkamp, leder for OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv.

Bedrifter i tekstil- og skosektoren har potensiale til å skape vekst, arbeidsplasser og kompetanseutvikling i landene de opererer. Samtidig kan de gjennom sitt virke komme til skade for å medføre negative konsekvenser for de som blir berørt av dette.

Derfor har OECD kommet med en spesifikk veileder for bedrifter og andre aktører innen tekstil- og skosektoren. Veilederen lanseres 8. februar på rundebord i Paris.

Aktsomhetsvurderinger: en rød tråd i veilederen

Formålet med veilederen er å skape en felles forståelse for hvordan gjøre aktsomhetsvurderinger innen tekstil- og skosektoren, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Å gjøre en aktsomhetsvurdering (due diligence) er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger, forebygger og begrenser risiko for skade i eget selskap og i sin leverandørkjede. Videre innebærer metoden at bedriftene avbøter faktiske konsekvenser og gjør rede for hvordan de håndterer negative konsekvenser av sin virksomhet. Dette er en kontinuerlig prosess der berørte parter blir hørt gjennom interessentdialog.

Konkrete anbefalinger for aktører i tekstil- og skosektoren

Veilederen gir konkrete anbefalinger og råd til selskaper innen tekstil- og skosektoren om hvordan implementere prosessen om aktsomhetsvurderinger i sine operasjoner.

Tekstil- og skoveilderen understreker bedrifters ansvar gjennom hele sin leverandørkjede og tar opp relevante temaer som «subcontracting», flaskehalser («choke points»), sektorsamarbeid og gir en sjekkliste for hva en policy bør inneholde.

Et globalt rammeverktøy som kan endre moteindustrien

Nieuwenkamp mener veilederen er progressiv, realistisk og balansert.

– Veilederen tar opp en rekke utfordringer spesifikt for tekstil- og skosektoren. Den kan endre moteindustrien globalt, påpeker han.

Les hans fulle blogginnlegg her.

Kontaktpunktet deltar på lanseringen av veilederen på rundebordet i Paris 8-9. februar, og vil arrangere et eget lanseringsseminar for relevante og interesserte aktører i Oslo til våren,