Dette er bare noen få av en rekke spennende og viktige temaer som tas opp i masterkurset i næringsliv og menneskerettigheter som starter i september 2018 i Bergen. Dette blir andre gang kurset settes opp i Bergen, og det er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business.

Kurset berører etiske og juridiske standarder og retningslinjer, ansvarlighet og forventninger til selskaper og tar opp sentrale temaer som blant annet menneskerettighetskrenkelser og næringslivets virke. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter blir gjennomgått av erfarne lærerkrefter på området. Kontaktspunktsmedlem Frode Elgesem bidrar med sin ekspertise underveis i kurset. I tillegg vil Kathryn Dovey (Koordinator for Kontaktpunktene i OECD) bidra i seminarene og workshopene sammen med både nasjonale og internasjonale krefter på området.

Les mer om kurset og påmeldingsfrist her:

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk informasjon
Kurset gir 15 studiepoeng (deltid) og tilbys på engelsk.
Forelesningene, workshopene og seminarene holdes over tre helger (14-16. september, 19-21 oktober, 9-11 november 2018) i tidsrommet fredag-lørdag fra 10-17 og søndager 10-16.
For å delta kreves en bachelorgrad eller tilsvarende, og minimum 2 års arbeidserfaring.
Eksamen: hjemmeeksamen.
Pris: NOK 19 000

For mer informasjon eller spørsmål: ta kontakt med seniorrådgiver Therese Jebsen i Raftostiftelsen.