Den norske Burmakomité lanserte tirsdag 14. februar rapporten «Hvordan redusere risiko: en guide for norske selskaper i Myanmar». – Rapporten er viktig for selskaper som vurderer å investere i Myanmar, påpekte Mai Oldgard, leder for bærekraft i Telenor.

Norsk næringsliv deltok på lanseringen

Telenor deltok sammen med Statoil, SN Power og Kachin Peace Network i paneldebatten som fulgte etter presentasjonen av rapporten og av dagens politiske situasjon i Myanmar.

De tre selskapene delte sine erfaringer med arbeid i ulike sektorer i Myanmar. De vektla spesielt åpenhet, interessentdialog og kjennskap til den lokale konteksten. May Sabe Phyu fra Kachin Peace Network understreket at Myanmar trenger utenlandske investeringer, men ikke til enhver pris. Derfor er det viktig at selskaper kjenner den lokale konteksten i Myanmar, påpekte hun.

Veiledning fra norske myndigheter

Rapporten «En guide for norske selskaper i Myanmar» har som mål å gi en oversikt over det politiske landskapet i Myanmar, og hva man bør ta hensyn til med tanke på ansvarlighet. Videre gir den også råd om hvor norsk næringsliv kan få veiledning i ansvarlig forretningsskikk, deriblant hos det norske Kontaktpunktet.

Rapporten viser til Kontaktpunktets kurs i aktsomhetsvurderinger med fokus på menneskerettigheter og «fem steg for å sikre at et selskap opptrer ansvarlig»:

  1. Integrere ansvarlighet i selskapets retningslinjer og operative virksomhet
  2. Oppriktig og grundig interessentdialog
  3. Kartlegge, forstå og prioritere risikoer
  4. Konkret håndtering av de største risikoene, som bør inkludere effektive klageordninger og gjenopprettelse av skader og krenkelser
  5. Måling, rapportering og ekstern kommunikasjon

Les mer om rapporten her.

myanmar_lansering

hvordan-redusere-risiko