250 ulike aktører fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes 8-9 februar i Paris for å sammen finne løsninger for hvordan opptre ansvarlig innen tekstil- og skosektoren.

Kontaktpunktet deltok sammen med Eurosko, Etikkrådet, Initiativ for etisk handel og Responsible business advisors, på spennende workshops og interessante sesjoner, og gleder seg over høy tilstedeværelse fra næringslivet. OECDs veileder for en ansvarlig leverandørkjede i tekstil- og skosektoren ble lansert på rundebordet. Les mer om veilederen her, og last den i sin helhet her.

– Veilederen er progressiv og realistisk

Selve lanseringen av  OECDs sektorveileder for en ansvarlig leverandørkjede i tekstil- og skobransjen fant sted onsdag 8. februar. Veilederen er et resultat av en prosess der ulike aktører har fått gitt sitt bidrag. Veilederen fikk fra ulikt hold mye ros for å være et konkret virkemiddel for bedriftene i hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger, spesifikt i tekstil- og skosektoren.

– Veilederen er progressiv og realistisk. Den kan skape en «ansvarlighetsrevolusjon» i sektoren, påpekte Roel Nieuwenkamp, leder for OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv, på rundebordet.

Norges Kontaktpunkt fremhevet behovet for og næringslivets ønsker om at OECD etablerer kommunikasjonsmateriale og veiledning. Dette er under utarbeidelse i OECD.

Nyttige diskusjoner med ulike aktører

Rundebordets andre dag ble innledet med nyttige og konkrete scenario-diskusjoner med relevante parter med ulik bakgrunn fra næringslivet, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter. Sentrale temaer var leverandørkjedeproblematikk, risikohåndtering, sektorsamarbeid og interessentdialog. Dette er temaer veilederen i stor grad tar opp med konkrete eksempler fra tekstil- og skosektoren.

Videre ble det avholdt spennende paneldiskusjoner om temaene offentlige anskaffelser, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, migrantarbeidere og om hvordan måle effekten av aktsomhetsvurderinger. Det var også en egen sesjon dedikert til kontaktpunktsordningen der det danske og tyske kontaktpunktet presenterte to enkeltsaker vedrørende tekstilbedrifter.

Veien videre: lansering i Oslo

Kontaktpunktet vil i løpet av våren arrangere et seminar for relevante aktører om tekstil- og skoveilederen.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til veilederen eller noe annet.