Sluttrapporter fra klagesaker i OECDs nasjonale kontaktpunkt skal i henhold til en ny avtale inngått 28. juni vurderes når bedrifter søker om garanti for eksportkreditt.

OECDs Kontaktpunkt mottar klager på påståtte brudd på for eksempel menneskerettigheter og miljøhensyn der bedrifter er involvert. Kontaktpunktet er ingen juridisk instans, men tilbyr dialog og mekling. Dersom mekling ikke fører frem avgir kontaktpunktet en slutterklæring om den innklagede bedriften anses å ha brutt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Disse retningslinjene dekker blant annet menneskerettigheter, miljø og korrupsjon.

Garanti-Instituttet for eksportkreditt (GIEK) ser også på risiko for potensiell negativ innvirkning på menneskerettigheter og miljøhensyn når de vurderer om bedrifter som søker om eksportkreditt skal få lånegaranti. OECD vedtok nye retningslinjer for hvordan eksportkredittbyråer skal gjøre slike vurderinger torsdag 28. juni. Landene som forhandlet frem nye retningslinjer ble enige om at rapporter fra OECDs nasjonale kontaktpunkt skal være med i vurderingsgrunnlaget.

– Vi har ikke hatt noen saker hvor dette har vært direkte relevant, men vi har allerede hatt uformell dialog med Kontakpunktet angående land hvor det er utfordringer når det gjelder miljø og menneskerettigheter. Dersom OECDs kontaktpunkt har kommet med en kritisk rapport vil ikke det automatisk bety at bedriften ikke får garantier. Men vi vil for eksempel bruke rapportene i vår dialog med eksportør og eventuelt be selskapet dokumentere hvordan de følger opp kritikken, sier Kamil Zabielski, seniorrådgiver for menneskerettigheter og arbeidsvilkår i GIEK.

– Dette kan bidra til økt samsvar mellom hvordan OECDs kontaktpunkt og eksportkredittbyråer både i Norge og andre OECD-land tolker krav til hvilke miljømessige og menneskerettslige risikovurderinger bedrifter bør gjøre når de planlegger nye prosjekter. På sikt kan det også gi økt forutsigbarhet for bedrifter, sier sekretariatsleder Hege Røttingen.

44 land har et OECD kontaktpunkt for å behandle klager mot bedrifter for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Norges OECD Kontaktpunkt ble omorganisert i 2011 og gjort faglig uavhengig av Regjeringen.

Les mer: