Norges OECD-kontaktpunktet inviterer til dialogmøte for lansering av årsrapport 2017. Jon Vea fra NHO kommer, det gjør også Markus Rotevatn fra ForUM og Monica Mee fra Nordea. De vil bidra til diskusjon om hvordan Kontaktpunktet kan være en relevant aktør og hvordan vi sammen kan sikre et mer ansvarlig næringsliv.  Tema vil bl.a. være:

  • Hvordan håndterer norske bedrifter risiko i krevende markeder?
  • Er det for vanskelig å klage på overtramp fra næringslivet?
  • Ser vi konturene av en mer ansvarlig finansnæring og en sko- og klesbransje som tar grep om elendige forhold i leverandørkjeden?
  • Får bedrifter den veiledningen de trenger for å gjøre gode aktsomhetsvurderinger?
  • Hvordan kan Kontaktpunktet best nå ut med sitt arbeid?

Program:

  • Innledning ved Ola Mestad, leder av Kontaktpunktet
  • Forberedte kommentarer til årsrapporten og Kontaktpunktets arbeid ved Jon Vea, NHO, Markus Rotevatn, ForUM og Monica Mee, Nordea
  • Diskusjon, samsnakk og spørsmål
  • Veien videre: hvordan kan vi samarbeide om økt etterlevelse av OECDs retningslinjer?

Vel møtt til konstruktiv og åpen dialog!

Tid: Mandag 9. april kl 9:30 til 11:30

Sted: Håndverkeren, Rosenkrantzgt 7

Last ned årsrapporten her:

Oppdatering: Møtet er fullbooket

Kaffe og lett servering fra kl 09:00