Risiko for miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd

Avtalen kom i stand etter en vellykket meklingsprosess, hvor organisasjonene STD (Society for Threatened Peoples) klaget inn Credit Suisse for påstått manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer med hensyn til menneskerettigheter . STD tuftet klagen på at Credit Suisse opprettholdt forretningsforbindelser som var involvert i det omstridte oljerørledningsprosjektet i Nord-Dakota, Dakota Access Pipeline i USA.

FN-kritikk av oljerørledningsprosjektet
Tusenvis av urfolk og aktivister protesterte mot oljerørledningene. Demonstrantene fryktet stor risiko for miljøødeleggelser og manglende hensyn til dialog med urfolk i og rundt reservatet Standing Rock. I motsetning til en del andre banker, deriblant DnB, unnlot Credit Suisse å uttale seg offentlig om konflikten rundt Standing Rock. Dette bidro til at FN valgte å gå ut og kritisere oljerørledningskonstruksjonen.

Det sveitsiske kontaktpunktet har nylig ferdigstilt en viktig klagesak, hvor Credit Suisse forplikter seg til å beskytte urfolks rettigheter i sine interne retningslinjer for prosjektfinansiering.
Viktig skritt for ansvarlighet for hele finanssektoren
Credit Suisse velger nå å integrere prinsippet om fritt og informert forhåndssamtykke (FPIC) for urfolk i sine interne sektor-spesifikke retningslinjer for utvinningsprosjekter . Dette er et resultat av meklingsprosessen i det sveitsiske kontaktpunktet. Credit Suisse uttaler i denne sammenheng en tydelig forventning til sine forretningsforbindelser om at de etterlever kravene i FNs urfolkserklæring referert til i IFC (International Finance Corporation).

– Dette er en velkommen forbedring fra finanssektoren og vi ser at dette er et lite skritt i riktig retning for å få på plass fokus på urfolksamfunn. Vi konstaterer at Credit Suisse begrenser seg ved at tiltaket bare skal gjelde prosjektfinansiering, men ikke finansering av selskap eller finansering av fond og aksjer. Angela Mattli, Kampanjekoordiantor for STD (Society for Threatened Peoples)

Kontaktpunktene har en viktig rolle i mekling
I slutterklæringen fra det sveitsiske kontaktpunktet, uttrykker begge partene at de er godt fornøyd med resultatet av en konstruktiv og vel tilrettelagt dialog. Begge har vist villighet til å finne gjensidige og gode løsninger i en krevende og solid meklingsprosess, uttaler Kontaktpunktet.

På god vei med endrede rutiner
Credit Suisse endrer nå sine interne retningslinjer for prosjektfinansiering, hvor de forplikter seg til å beskytte menneskerettigheter, herunder urfolks rettigheter i fremtiden. I finansering av nye prosjekter, understreker Credit Suisse at de forventer at kunder og forretningsforbindelser fremskaffer dokumentasjon på at de opptrer i tråd med FPIC gjennom aktiv dialog med urfolksamfunn som kan bli negativt påvirket av deres virksomhet. Kontaktpunktet ser frem til fortsatt god dialog mellom partene, og vil i tråd med OECDs prosedyreretningslinjer for håndtering av klagesaker, følge opp de involverte partene med status innen seks måneder.