Ønsker du å oppdatere deg på de nyeste trendene innen ansvarlig næringsliv? OECDs forum samler næringsliv, myndigheter, akademia og sivilt samfunn til spennende møter om hvordan næringslivet kan bidra til bærekraftig utvikling.

Global forum
Klikk her for program.

Temaer i år er:
• Hvordan kan din bedrift gjøre en forskjell med ansvarlig forretningsdrift?
• Hvordan unngå alvorlige menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden.
• Skatt og ansvarlig forretningsdrift
• Hvordan kan samfunnsansvar gi sterkere bedrifter og bedre avkastning?
• Erfaringer fra 15 år med nasjonale OECD-kontaktpunkt
• Fordeler ved god interessentdialog med berørte parter og samfunn
• Ansvarlig forretningsdrift i store sportsarrangement og i legemiddelindustrien
• Ansvarlige investeringer – balanse mellom profitt og samfunnsansvar

Ta kontakt om du deltar, for en uformell samling av norske deltakere.
Her kan du lese Kontaktpunktets oppsummering av fjorårets arrangement.