Startskuddet på sommeren er OECDs globale forum i Paris. Kontaktpunktet deltar, kommer du?
OECD arrangerer i år det femte forum for ansvarlig næringsliv i Paris. Forumet samler hvert år flere hundre deltakere fra næringsliv, myndigheter, sivilt samfunn og akademia for å drøfte dagsaktuelle saker, med internasjonale næringslivstopper og andre toneangivende stemmer i panelene. Blant temaene i år er:

  • FNs bærekraftsmål – hvorfor er et ansvarlig næringsliv en forutsetning for å nå målene?
  • OECDs nye veileder for institusjonelle investorer
  • Aktsomhetsvurderinger i verdensomspennende leverandørkjeder
  • Banebrytende enkeltsaker i OECDs kontaktpunktsystem
  • Hvordan forankre ansvarlig næringsliv i bedriften?
  • Statseide selskaps ledende rolle for samfunnsansvar
  • Ansvarlig ansettelse av migrantarbeidere
  • Synergi mellom antikorrupsjonstiltak og menneskerettighetsfokus
  • Ansvarlig håndtering av forbrukerinformasjon på nett
  • Klimamålene og ansvarlig næringsliv

Se hele programmet her og meld deg på her. Her kan du lese om fjorårets forum.
Meld gjerne i fra til Kontaktpunktet om din deltakelse, vi arrangerer et felles sosialt treff i løpet av forumet.