Noen av årets temaer:

 • Aktsomhetsvurderinger i globale verdikjeder
  – matsikkerhet og bærekraft
  – elektronikk og produksjon
  – finanssektoren
 • Klima og negativ påvirkning knyttet til menneskerettigheter
 • Arbeidstakerrettigheter i globale leverandørkjeder – erfaringer fra regionen
 • Kjønnsperspektivet i globale leverandørkjeder
 • Hvordan måle og kommunisere om mulig negativ påvirkning eller skade i egen leverandørkjede?
 • Migrantarbeidere

Klikk her for program og flyer.

Se mer om på OECDs nettside om forumet.

Kontaktpunktet har mulighet til å foreslå deltakelse i panel for norske selskap med gode erfaringer i arbeidet for ansvarlig næringsliv. Dette er en unik mulighet til å vise frem beste praksis og dele utfordringer med andre. Ta kontakt dersom det kan være aktuelt for din bedrift.

Her kan du lese mer om de viktigste sakene og deltakerne på forumet i 2018.