Top view of the city of Alesund at sunset . Norway

Seminaret er spesielt rettet mot verft, rederier og designselskaper som kontraherer eller samarbeider med utenlandske verft. Formålet er å gi en økt forståelse av internasjonale standarder og aktsomhetskrav knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold samt implementeringen av disse.

Dette blir en spennende dag, hvor deltakerne oppfordres til å dele sine erfaringer og utfordringer knyttet til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i sine leverandørkjeder. Kontaktpunktets leder Ola Mestad vil innlede om forventningene i OECDs retningslinjer, og GIEK og Eksportkreditt Norge vil også dele sine erfaringer, spesielt fra vurdering av verft i Polen og Tyrkia.

Det blir workshops med tenkte cases, ulike problemstillinger og dilemmaer knyttet til planlegging og gjennomføring av en aktsomhetsvurderinger på et utenlandske verft.  Dagen avsluttes med forfriskninger og nettverksbygging blant deltakerne.

Påmelding innen 14. mai.

For mer informasjon og program, se vedlagte link.