Her er et utvalg av tema på programmet:

  • Lansering av OECDs nye veileder for risikobaserte aktsomhetsvurderinger – Due Diligence
  • OECD-FAO rundebord om ansvarlige leverandørkjeder i landbruks- og matvaresektoren
  • Investorers rolle for å bekjempe klimaendringer
  • Hvordan bekjempe moderne slaveri i leverandørkjeder?
  • Kontaktpunktsystemet som mekanisme for å fremme sosial dialog
  • Rollen til fagforeninger og sivilt samfunn i arbeidet med aktsomhetsvurderinger
  • Kjønnsperspektiv på arbeid med globale leverandørkjeder
Alltid engasjerende og lærerike diskusjoner på forumet, her fra 2017

Her kan du lese hele programmet og melde deg på:

Kontaktpunktet vil være tilstede, og vil ta initiativ til en uformell sosial sammenkomst onsdag 20. juni. Meld gjerne i fra om du vil delta.