Forumet samlet en rekke selskap, fagforeninger og toneangivende bransjeinitiativ fra verden over, med en felles målsetting: hvordan bidra til en mer ansvarlig sko- og klesbransje.

Fokus på arbeidstakeres- og kvinners rettigheter

Forumet satt søkelys på de store utfordringer i bransjen med tvungen overtid, nattarbeid, barnearbeid, for korte tidsfrister, uoversiktlige leverandøravtaler og dårlige HMS-forhold. Kvinner utgjør opp til 80% av arbeidstokken i bransjen og flere sesjoner fokuserte på hvordan man kan unngå diskriminering og seksuell trakassering av kvinner, og å involvere kvinner og arbeidstakere i fagforeningsdialog.

Deltakerne ble satt til å løse ulike scenarier hentet fra bransjen.

Sesjonene ble ledet av dyktige folk i OECD og samlet både bedriftsledere, innkjøpsansvarlige, fagforeningsaktivister og siviltsamfunn. Gruppediskusjonene viste at OECDs veileder gir gode råd på hvordan sentrale utfordringer i bransjen kan håndteres.

 

Verktøy for hvordan opptre ansvarlig i sko- og klesbransjen

Det ble lansert et test-deg selv verktøy for aktører i sko- og klesbransjen. Slike verktøy er nyttig, og dette er nå under utprøving. Vi oppfordrer til å prøve det ut! Test ut verktøyet.

Små og mellomstore bedrifter – OECD-undersøkelse for å skape gode verktøy

Ta undersøkelsen for små- og mellomstore bedrifter! Survey for SMEs

Mange små og mellomstore bedrifter (SMBs) opplever OECDs retningslinjer som krevende. Samtidig har mindre bedrifter ofte kortere avstand mellom ledelse og innkjøpere, færre samarbeidspartnere og en mer oversiktlig

leverandørkjede enn større selskaper. Det kan gjøre aktsomhetsvurderinger enklere for mindre bedrifter enn det man tror, noe som var tema for en egen sesjon hvor det ble vist en rekke eksempler på dette. OECD arbeider også for å videreutvikle sine verktøy tilpasset små – og mellomstore bedrifter. Hjelp OECD i dette arbeidet og gjennomfør undersøkelsen for SMBs i sko- og klesbransjen!

Banebrytende avtale med Kina

Kina er viktig innen klesbransjen, med over 40% av markedsandelen. Under forumet ble det undertegnet en avtale mellom OECD og China National Textile and Apparel Council. Målet er å samarbeide om ansvarlighet i den globale klesindustrien og leverandørkjedene. Selv om verken Kina eller India er medlem av OECD, deltok de aktivt i forumet.

Investorers rolle – viktig for ansvarlige sko- og klesbedrifter

Hilde Jervan fra Etikkrådet innledet om investorers rolle

Sko- og klesbransjen er attraktive investeringsobjekter for finansnæringen og investorer. OECD har nylig lansert sin veileder for hvilket ansvar investorer har. ASN Bank oppfordret til bruk av UNGPs rapporteringsverktøy for å avdekke risiko i bransjen, og viste hvordan man kan bruke sin innflytelse for å få klesbransjen til å etterleve prinsippet om levelønn.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland innledet om sitt arbeid med å kartlegge arbeidstakerrettigheter i klesbransjen der de er investert. Av ca. 35 bedrifter i Asia som ble gjenstand for en dybdeundersøkelse, viste ca halvparten store mangler, noe som ikke var avdekket i vanlige audits. Selskapene responderte i stor grad proaktivt på avsløringene og flertallet igangsatte forbedringstiltak.

 

Åpne leverandørlister – avsløring av bedriftshemmeligheter eller kilde til bedre informasjon?

En rekke organisasjoner som Clean Clothes Campaign anbefaler større åpenhet om leverandører og fabrikker, for å kunne spore negative forhold tilbake til samarbeidspartnere. Klesnettbutikken ASOS viste til at de bruker millioner på audits som ikke gir god nok informasjon om risiko. De anbefalte derfor alle total åpenhet ved å publisere navn på leverandører og fabrikker. Dette har ifølge selskapet ført til stor tilflyt av relevant informasjon de kan følge opp. Det nederlandske initiativet SER viste til deres alternativ, hvor de samler inn og publiserer navn på flere tusen underleverandører til klesbransjen, og anonymiserer forbindelsene. SER tar imot rapporter på risiko, og videreformidler tilbake til selskapene for oppfølging.

Det var også fokus på utfordringer og bransjeinitiativ i lærbransjen og i garverier. Flere interessante verktøy ble lansert, som det nettbaserte verktøyet for risikohåndtering «Pilot Sector Online Tool for Risk Assessment in the Leather and Tanning industry».

Innkjøpspraksis

Innkjøpsmetoder kan ha store konsekvenser for arbeidsforhold hos produsenter. IEH har utarbeidet en veileder for innkjøpspraksis, og anbefalingene er i stor grad innarbeidet i OECDs veileder, og disse ble fremhevet i en egen sesjon.

Oppfølging – norsk kortversjon av OECDs veileder og frokostseminar

Norges OECD-kontaktpunkt lanserer snart en kortversjon på norsk av OECDs veileder for sko- og klesbransjen. Vi planlegger et frokostseminar sammen med aktører i bransjen som IEH og Norwegian Fashion Hub for å presentere funnene fra Paris og lansere brosjyren. Kontakt oss om du er interessert!

En rekke norske aktører deltok på forumet, her er Sekretariatets Halsaa og Bakken sammen med Tone Cecilie Lie fra Eurosko og Runa Urheim fra Finansdepartementet. Lånkan fra IEH tok bildet.