– Gruveselskaper må kommunisere hva som er signifikante risiki ved planlagte prosjekter, og skille dette ut fra det som ikke er signifikant. Ved å være mer åpen om mulige alvorlige miljøkonsekvenser kan risiko for protester, rettssaker og til og med menneskerettighetsbrudd i kjølvannet av uro reduseres, sier sekretariatsleder Hege Røttingen.

OECDs retningslinjer omhandler både åpenhet, miljø og menneskerettigheter, og disse gjelder også på planleggingsstadiet. Røttingen deltok i panel da Institute for Human Rights and Business (IHRB) og det britiske OECD kontaktpunktet holdt workshop om de nasjonale kontaktpunktenes rolle i utvinningsindustrien i London 22. mars 2013.