OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er relevant for finansinstitusjoner, herunder banker. Hva bør banker vite om forventningene nedfelt i disse dokumentene fra OECD og FN? En video på YouTube kan gi deg noen svar. Formannen i OECDs Working Party on Responsible Business Conduct, Roel Nieuwenkamp, svarer i videoen på spørsmål om temaet. Det er tatt opp i anledning årsmøtet til «the Association of Supervisors of Banks of the Americas» som fant sted i Montevideo, Uruguay 27. oktober i år.

Vil du vite mer om Retningslinjene og finanssektoren? Se vår siste artikkel om arbeidet som nå pågår i regi av OECD.

Se også OECDs blog om ansvarlig næringsliv for flere artikler/meningsytringer om dette og andre temaer. Der kan du bl.a. lese artikkelen «Can Companies Really Do Well By Doing Good? The Business Case for Corporate Responsibility»