Kontaktpunktets sekretariat består av to fulltidsansatte, men fra tid til annen styrkes det gjennom midlertidig ansettelse av en deltidsassistent (opptil 50% stilling). Vi tar nå i mot søknader for en stilling med påtenkt oppstart i september – avhengig av når vedkommende får den nødvendige sikkerthetsklareringen siden arbeidsplassen er i Utenriksdepartementet. Tidsperioden er i utgangspunktet seks måneder. Vennligst se stillingsutlysningen med mer informasjon om tenkte arbeidsoppgaver, ønskede kvalifikasjoner og mer om Kontaktpunktet. Søknadsfrist er 1. august 2014 og vi planlegger å kontakte aktuelle kandidater i første halvdel av august. Interessert? Les videre og send søknad til oecdncp@mfa.no

Utlysningstekst