Tidsskriftet «Praktisk økonomi og finans» har i utgave 3/2014 fokus på «Næringslivets samfunnsansvar». Sekretariatet har bidratt med en artikkel om «OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper – relevans for norske selskaper og finansaktører».
Artikkelen og de andre bidragene kan kjøpes via www.idunn.no (Universitetsforlaget). Se http://www.idunn.no/ts/pof/2014/03