Tidsskriftet “Praktisk økonomi og finans” har i utgave 3/2014 fokus på “Næringslivets samfunnsansvar”. Sekretariatet har bidratt med en artikkel om “OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper – relevans for norske selskaper og finansaktører”.
Artikkelen og de andre bidragene kan kjøpes via www.idunn.no (Universitetsforlaget). Se http://www.idunn.no/ts/pof/2014/03