Kontaktpunktet rapporterer årlig til OECD (Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling).

OECD samler inn informasjon om hvordan alle kontaktpunktene er organisert, gjør informasjonsarbeid, behandler konkrete saker og samarbeider med andre kontaktpunkter. Kontaktpunktene utveksler erfaringer og god praksis fra siste rapporteringssyklus på sitt årsmøte i Paris. I år er årsmøtet 23.-25. juni. OECD lager også en årlig rapport om implementering av OECDs retningslinjer, inkludert en oppsummering av hovedtendenser og erfaringer fra kontaktpunktene. Denne rapporten offentliggjøres normalt innen utgangen av året.

Les årsrapporten her (PDF)