Vil du vite mer om Kontaktpunktets arbeid i 2015?
I Kontaktpunktets årsrapport kan du blant annet lese om dette:

  • Kort innføring i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv
  • Presentasjon av kontaktpunktmedlemmene
  • Kontaktpunktets informasjonsarbeid
  • Klagesakene som Kontaktpunktet behandlet i 2015

Kontakt oss dersom du ønsker årsrapporten tilsendt.

OECD-kontaktpunkt-2015-Forside-72ppi