I løpet av 2011/2012 har vi blant annet avsluttet fire klagesaker mot norske selskaper i utlandet, fått nye nettsider, laget fem brosjyrer på ulike språk, arrangert tre åpne møter og vært i Bergen, Kirkenes, Oslo, Tromsø, London og Paris for å gjøre OECDs retningslinjer kjent og for å få tilbakemelding på hvordan vi kan forbedre saksbehandling og informasjonsarbeid. Les årsrapporten her.