– Når Stortinget fjerner årsberetningen er det et steg i feil retning, skriver Ola Mestad og Frode Elgesem i en kronikk i DN i dag.

Rapportering og kommunikasjon utad er sentralt for å oppfylle de stadig tydeligere kravene om selskapers samfunnsansvar.

Driver man en virksomhet hvor det er stor risiko for negativ innvirkning på miljø, menneskerettigheter eller arbeidsforhold, er rapportering på hvordan risikoen håndteres sentralt, uansett om man er stor eller liten.

Frode Elgesem og Ola Mestad, medlem og leder av Norges OECD-kontaktpunkt

Stortinget har nylig vedtatt å fjerne årsberetningskravet for 300 000 norske aksjeselskaper. OECDs retningslinjer stiller krav til åpenhet og offentliggjøring av opplysninger. Kravene er fleksible og skal tilpasses selskapet og kostnader. Lovgivning om rapportering om blant annet samfunnsansvar er viktig for å styrke gjennomføringen av ulike forventninger til næringslivet om ansvarlighet, deriblant OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.

Les kronikken i sin helhet.

Les også: Neppe smart med usmarte årsrapporter av Aase Aamdal Lundgaard, Deloitte.