Respekt for arbeidstakerrettigheter står sentralt i OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv. Retningslinjene bygger på ILOs kjernekonvensjoner og gjelder for egen virksomhet, men også for leverandørkjeden. Ansvarlige leverandørkjedeforhold er tema på møter nå i juni i regi av OECD og ILO.

OECDs veileder for landbrukssektorenForventningene om ansvarlig leverandørkjedestyring kom inn da Retningslinjene ble revidert i 2011, og det representerer et betydelig fremskritt innenfor ansvarlig næringsliv. Det er imidlertid mange utfordringer fro bedrifter som ønsker å ta dette seriøst, og nyhetsartikler den siste tiden i bl.a. Aftenposten om tekstilbransjen i Bangladesh har fått frem ulike dilemmaer.

OECD og Kontaktpunktet er opptatt av å gi veiledning – ikke bare på generelt nivå, men også mere detaljerte råd. I 2016 har OECD og FAO lansert en sektorveileder for ansvarlig næringsdrift i landbrukssektoren med vekt på forhold i leverandørkjeden. En liknende veileder for tekstil- og skobransjen er snart ferdig. Det kan være til hjelp for bedrifter som ønsker å bidra til oppfyllelsen av flere av FNs bærekraftsmål, herundert SDG 8 om anstendig arbeid.

ILO logoKontaktpunktet syns derfor det er svært positivt at ILO (FNs særorganisasjon for arbeidslivet) har anstendige arbeidsforhold i globale leverandørkjeder som hovedsak under ILO-konferansen 2016 (30. mai – 10. juni). Til konferansen 2016 er det utarbeidet et bakgrunnsdokument om «Decent work in global supply chains» som tar for seg en rekke viktige problemstillinger. Norsk fagbevegelse, herunder LO, YS, Unio og Fellesforbundet opptatt av temaet og flere av dem er representert ved ILO-konferansen i Geneve. De har en egen blogg som du kan følge og få med siste nytt fra dem.

Siste nyhetsbrev fra Business and Human Rights Resource Centre har flere saker knyttet til ILO-konferansen:

Kontaktpunktet kan gi råd om forventningene i OECDs retningslinjer eller om OECDs sektorveiledere. I tillegg henviser vi gjerne til Initiativ for etisk handel (IEH) som kan hjelpe bedrifter som ønsker å arbeide med ansvarlige leverandørkjeder.