OECDs årlige forum for tekstil- og skosektoren 3.-4. februar er en internasjonalt ledende møteplass for aktører innen sektoren. Forumet samler mer enn 600 representanter fra myndigheter, næringsliv, fagforeninger og sivilsamfunn for å diskutere risikoer innen sektoren og dele erfaringer og lærdom i arbeidet med aktsomhetsvurderinger mht. arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljø. Forumet er del av en hel uke med ulike digitale arrangementer.

Anna Gedda, Head of Sustainability i Hennes & Mauritz, fremhever her hva hun mener en lov om aktsomhetsvurderinger bør inkludere.

Første dag vil ha fokus på hvordan bygge en mer motstandsdyktig og bærekraftig sektor under og etter den pågående korona-pandemien, og betydningen av samarbeid innenfor sektoren under krisen.

På dag to vil det være diskusjon om pågående lovutvikling med hensyn til obligatoriske aktsomhetsvurderinger og hvordan dette kan fremme og muliggjøre selskapers praksis for aktsomhetsvurderinger i sektoren.

Se OECDs sider for mer informasjon, foreløpig program og registrering.