Norges OECD Kontaktpunkt deltok på FNs forum for menneskerettigheter og næringsliv 17. -19. november i Genève. «Det er en gledelig utvikling at stadig flere bedrifter deltar under FNs forum for menneskerettigheter og næringsliv» – sier kontaktpunktmedlem Frode Elgesem. ”Konferansen viser at det er stort behov for å konkretisere den innsatsen næringslivet forutsettes å gjøre. Her vil sektorspesifikk veiledning fra OECD på hvordan bedrifter kan gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsfeltet være av stor betydning», fortsetter han.

Forumet samlet over 2000 deltakere fra næringsliv, sivilt samfunn og akademia til årets konferanse.  Det ble arrangert mer enn 50 paneldiskusjoner, med stort engasjement og bredde. Næringslivsledere og organisasjoner fra alle verdensdeler delte erfaringer fra hvordan selskap kan bidra til bærekraftig utvikling gjennom å respektere menneskerettighetene.

Noen av spørsmålene som ble diskutert var:

  • Kan FIFA, de Olympiske leker i Rio og andre store sportsarrangement bruke sitt enorme potensial til å unngå menneskerettighetsbrudd og skape positive ringvirkninger?
  • Hvordan kan klesbransjen respektere menneskerettigheter i leverandørkjeden? Dette panelet ble arrangert av Etikkrådet og Oljefondet, som en del av deres analyse av hvordan selskapene innen klesbransjen fondet investerer i møter menneskerettighetsutfordringer.
  • Hvordan kan urfolks spesielle rettigheter ivaretas i utvinningsprosjekter?
  • Hvordan sørger olje- og gass-selskap i Myanmar for at lokalbefolkningen blir konsultert og tatt hensyn til i sin virksomhet?
  • Hvordan kan finanssektoren gjennomføre ansvarlige investeringer? OECD ledet dette panelet.
  • Hvordan kan FNs veiledende prinsipper for MR og næringsliv fungere som et nyttige verktøyet for at bedrifter respekterer menneskerettighetene, og unngå at det blir parkert av arbeidet for en bindende traktat på feltet?
  • Hvilken rolle spiller OECDs retningslinjer, kontaktpunktordningen og klagebehandling for å fremme ansvarlig næringsliv på menneskerettighetsfeltet?

Alt fra CEOs for verdensledende bedrifter til representanter fra små lokalsamfunn deltok i diskusjonene. Etikkrådets leder, Johan H Andresen, ledet panelet om beskyttelse av menneskerettigheter i klesbransjen. Statoils Malin Helgesen deltok i flere panel, og Statssekretær Tone Skogen la frem regjeringens handlingsplan for menneskerettigheter og næringsliv i avslutningspanelet. CEO Mark Nordstrøm fra General Electric viste til hvordan de kan spille en viktig rolle i svake økonomier ved å bidra til jobbskaping og økonomisk vekst. Dette krever at selskapet gjør gode risikovurderinger på menneskerettighetsutfordringer i en rekke aspekt av sin virksomhet, som i leverandørkjeden, konsultasjoner med parter i områder de etablerer seg i, miljøkonsekvensanalyser, urfolks rettigheter, arbeidsforhold i produksjon osv.

Flere panel etterspurte konkrete sektor-spesifikk veiledning til bedrifter innen sektorer som landbruk, finans og tekstilindustrien for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter. Kontaktpunktet ser at det er stort behov for OECDs arbeid med sektorspesifikk veiledning.

OECDs gir konkrete anbefalinger til selskap

FNs veiledende prinsipper er innarbeidet i OECDs retningslinjer. OECD utarbeider for tiden konkrete veiledninger på hvordan gjennomføre aktsomhetsvurdering i finanssektoren, de som arbeider med leverandører i tekstil- og skobransjen, landbrukssektoren, og hvordan gjennomføre konsultasjoner med berørte parter i utvinningsindustrien. OECDs veiledning for de som arbeider med leverandørkjeden i konflikt-mineraler er ferdigstilt.

FNs forum viste at det er tydelig behov for konkrete råd og erfaringsutveksling fra OECD på dette området. Norges OECD kontaktpunkt vil arbeide for å spre kunnskap om OECDs sektor-spesifikke veiledninger i samarbeid med norsk næringsliv og andre aktører.

Kontaktpunktet inviterer også til nye kurs i 2016 for bedrifter som ønsker å lære mer om hvordan de kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter. Ta kontakt med OECDNCP@mfa.no for er informasjon.

Næringslivsledere og FNs arbeidsgruppe for MR og næringsliv diskuterer veien videre
Næringslivsledere og FNs arbeidsgruppe for MR og næringsliv diskuterer veien videre