Hva har man oppnådd etter 15 år med nasjonale OECD-kontaktpunkt? En fersk OECD-rapport viser store variasjoner og peker på områder for forbedringer i ordningen med nasjonale OECD-kontaktpunkt. Myndighetene i 46 land som har tiltrådt OECDs retningslinjer, inkludert Norge, har forpliktet seg til å opprette slike kontaktpunkt. De skal spre informasjon, ha dialog og behandle klagesaker.

Potensial som ikke-rettslig klageordning
Over 360 klagesaker har blitt behandlet i Kontaktpunktene siden klagemekanismen ble opprettet for 15 år siden. Sakene dekker selskapers virksomhet i over 100 land. De fleste klagesakene omhandler tematikk knyttet til arbeidsforhold og menneskerettigheter; særlig innenfor fabrikkarbeid/bearbeiding (33%) og innen gruvedrift. De seneste årene har spørsmål rundt finanssektoren økt betraktelig, til å utgjøre 17% av klagesakene. Som ikke-rettslig klagemekanisme skal de nasjonale kontaktpunktene tilby mekling mellom partene. I over halvparten av klagesakene har man fått til en meklet avtale mellom partene. En stor del av disse har igjen ført til endringer i policy og strategi hos selskapene.

klagesaker fordelt på hvem som har sendt inn klagen
Klagesaker, fordelt på hvem som har sendt inn klagen (fra 2011-2015)

Hvem sender inn klager til kontaktpunktene?
De fleste klagene fremstilles av sivilt samfunns-organisasjoner (48%) eller av fagforeninger (25%).