Veilederen er laget for å hjelpe bedrifter med å sikre ansvarlige innkjøp av mineraler (gull, tinn, tantal, wolfram) fra konfliktområder.

Den gir detaljerte anbefalinger for å bistå selskap i deres innkjøps- rutiner, for å respektere menneskerettigheter og unngå konflikt.