• Vi vil jobbe proaktivt med veiledning til bedrifter, og ikke vente til vi får klagesaker, sier Hans Petter Graver, leder for OECDs kontaktpunkt og dekan på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. At så mange bedrifter kom på møtet i dag, viser at vi har truffet blink i valg av tema.

Mer enn 40 deltakere fra 22 bedrifter møtte til orientering 20 jan. om pilotprosjekt for bedrifter til å utvikle systemer for å håndtere risiko for menneskerettighetsbrudd.

Petter Ølberg

  • Ekspedisjonssjef Petter Ølberg, som åpnet møtet, understreket at fremme av norsk næringsliv er topp prioritet for utenrikstjenesten. Private og statlige bedrifter forventes å følge OECDs retningslinjer. Utenriksdepartementet og OECDs kontaktpunkt skal jobbe tett sammen for å veilede bedrifter for å håndtere risiko i utfordrende situasjoner.

Idar Kreutzer fra Finans Norge og Henrik Munthe fra NHO oppfordret bedriftene til å delta i piloten.

Idar KreutzerHenrik Munthe

  • Å håndtere menneskerettigheter og risiko for korrupsjon på en god måte gir tryggere investeringsforhold, lavere kapitalkostnader og bedre omdømme. Som norske aktører bør vi alle tenke over hvordan vi vil være som samfunnsaktør ute og hjemme, og hvordan vi vil bli oppfattet, sa Kreutzer.

Aase GundersenKristin Holter

Konsulentene fra Stakeholder og ILPI fortalte at de deltakende bedrifter vil fokusere på hva begrepet «aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter» betyr for deres virksomhet og hvordan de kan starte eller forbedre sine aktsomhetsvurderinger. Nadia Cicek fra et Nederlandsk flyselskap delte sine erfaringer fra hun deltok i et lignende prosjekt i Nederland i fjor.

Nadia Cicek

Ulike sektorer, fra norske banker og finansieringsinstitusjoner til mote, tekstil og matvarekjeder foruten olje og energi, shipping, ICT, fiskeri og mineralindustrien var representert, med tilstedeværelse i alle geografiske regioner.

Nærmere detaljer:

Pilotprosjektet «Aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter» er et prosjekt i regi av Norges nasjonale OECD kontaktpunkt og Utenriksdepartementet. Etter anbudskonkurranse ble ILPI og Stakeholder valgt ut til å yte konsulentbistand.

Prosjektet vil gjennomføres som en serie på tre workshops, hvor deltakerne også får tilbud om individuell konsulentbistand underveis. Bedrifter som deltar i prosjektet forventes gjennom egeninnsats å kartlegge konkret risiko for menneskerettighetsbrudd som følge av bedriftens egen virksomhet eller som er forårsaket av forretningsforbindelser (for eksempel i leverandørkjeden), og å starte arbeidet med å prioritere oppfølging av potensiell og faktisk risiko for menneskerettighetsbrudd.

Den enkelte workshop blir en blanding av plenumspresentasjoner, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Det legges opp til stor grad av aktiv medvirkning fra deltakerne. Eksperter innen fagfelt som er av særlig interesse for deltakerne vil bli invitert.

OECDs kontaktpunkt bærer kostnadene til workshops og konsulentbistand for bedriftene som deltar i pilotprosjektet.

Janne Haraldsen og Cathrine Halsaa i sekretariatet for OECDs kontaktpunkt understreket at målet med prosjektet er å støtte et utvalg norske, flernasjonale bedrifters arbeid med å gjennomføre en Human rights due diligence-prosess, i tråd med FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Bakgrunnen for initiativet, er at flere bedriftene tidligere har påpekt hvor utfordrende det er å imøtekomme forventningene knyttet til OECDs retningslinjer og UN Guiding Principles. Valg av bedrifter til piloten baseres på interesse og sammensetning av bransjer og type bedrifter. Både små og store selskaper har meldt interesse for deltakelse i piloten.

Hege Røttingen

– Vi håper at interessen for pilotprosjektet vil bidra til et mer systematisk arbeid for etterlevelse og kunnskap om OECDs retningslinjer, sa Hege Røttingen, sekretariatsleder i OECDs kontaktpunkt. Det store oppmøtet 20 januar fra næringslivet viser positiv respons til tilbud om veiledning på feltet.