Pilotprosjektet Human Rights Due Diligence er i gang!

Første workshop fant sted 13. april i flotte lokaler hos NHO. Over 30 deltakere var tilstede for å lære mer om aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter.

Gro Nystuen innledet med å snakke om hva menneskerettighetene betyr for næringslivet.

Aase Gundersen gikk nærmere inn på human rights due diligence og UNGP og Kristin Holter gjorde rede for forventninger og utfordringer til en menneskerettighetspolicy.

Deltakerne bidro med spørsmål og kommentarer basert på egne erfaringer underveis.

Ivar Oellingrath presenterte Hydros arbeid med human rights due diligence.

Neste workshop vil finne sted 8. juni.

Nedenfor følger en liste med deltakende bedrifter:

Deltakere HRDD 2015

 

 

 

DNB
Griegstar
Høegh Autoliners
Jacobsen Electro
KLP Kapitalforvaltning AS
Kongsbergruppen
Mester Grønn
Nordea
Norgesgruppen ASA
Orkla
Rema 1000
Statkraft
Telenor
Western Bulk
Yara International ASA