Mottatt: 21. november 2016
Status Klagen til behandling i Kontaktpunktet.
Sektor: Olje og gass
Bedrift: DNO ASA
Klagere: Industri Energi på vegne av den Jemenittiske fagforeningen DNO Yemen Union
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt:  –
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel V (Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet), Kapittel I (Begreper og prinsipper) og Kapittel II (Overordnede retningslinjer).
Sakens dokumenter:  Første vurdering – Selskapets tilsvar 1 –  Tilleggsopplysninger klage –  Klagen