• Trinn 1. Forankre ansvarlighet

  Min bedrift har retningslinjer* for å være en ansvarlig og bærekraftig virksomhet**. Retningslinjene er vedtatt av ledelse og styret og benyttes aktivt av ledelse og ansatte.
  * Hva bør selskapets policy og retningslinjer inneholde? Selskapets policy og retningslinjer bør som et minimum omfatte virksomhetens forpliktelser knyttet til OECDs retningslinjer. OECDs retningslinjer

  Det bør være et særlig fokus på virksomhetens viktigste risikoområder. Den bør beskrive hvordan virksomheten skal opptre ansvarlig, og uttrykke forventninger til ansvarlighet hos leverandører og andre forretningsforbindelser.

  ** Med en ansvarlig og bærekraftig virksomhet menes at næringslivet kan gi positive bidrag til økonomisk, miljømessig og sosial utvikling. Virksomheten kan også ha negativ påvirkning på mennesker og omgivelser.

  For å opptre i tråd med OECDs retningslinjer, forventes selskaper å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forhindre og begrense negative konsekvenser på mennesker, samfunn og miljø og redegjøre for hvordan dette håndteres, både i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningsforbindelser.
 • 1.1 Vi har utarbeidet en policy som er godkjent av ledelsen, gjort offentlig kjent, og oppdateres jevnlig.

  Praktiske tiltak:

 • 1.2 Vi har gode rutiner for å bruke policy og retningslinjer, og gi opplæring i disse. Ansvaret er tydelig forankret i relevante deler av virksomheten.

  Praktiske tiltak:

 • 1.3 Våre forventninger og retningslinjer for ansvarlig næringsliv er innarbeidet i alle avtaler med leverandører og andre forretningsforbindelser og følges opp rutinemessig.

  Praktiske tiltak: