Mottatt: 7. mars 2014
Status Avsluttet 18. juni 2014 da klagen var anonym og ikke tilstrekkelig dokumentert.
Sektor: Tilbakeholdt
Bedrift: Tilbakeholdt
Klagere: Anonym
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Ingen
Relevante kapitler i retningslinjene: VII (Bestikkelser)
Sakens dokumenter:  Første vurdering – Pressemelding