OECDs sektorveiledere er nyttige verktøy for bedrifter

OECD har utarbeidet sektorveiledere som gir konkrete og praktiske råd tilpasset ulike bransjer. Veilederne er unike i kraft av at de er anbefalinger fra myndigheter og utarbeidet i samarbeid med sentrale næringslivsaktører innen hver bransje. Veilederne legger vekt på interessentdialog og har også et særlig kjønnsperspektiv. Det er krevende for bedrifter å sette seg inn i hvilke forventninger som ligger i OECDs retningslinjer, og disse veilederne gir nyttige eksempler og råd. Kontaktpunktet fremmer veilederne seminarer og kurs og har oversatt tekstilveilederen i sin helhet til norsk og laget norsk kortversjon av denne. OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv er også oversatt i sin helhet til norsk, samt at det er oversatt og laget en norsk innføring til denne veilederen. OECDs veileder for god interessentdialog er oversatt fra engelsk til norsk og samisk.

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, samt norsk innføring.
OECDs veileder for finanssektoren
– bankers utlånsvirksomhet
OECDs veileder for finanssektoren
– institusjonelle investorer
OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder for konfliktmineraler
OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder i landbruks-og matvaresektoren
OECDs veileder for sko- og klesbransjen
OECDs veileder for god interessentdialog med berørte parter i utvinningssektoren