Kontaktpunktets budsjett har i hovedsak gått til honorar til medlemmene i Kontaktpunktet, ansatte i sekretariatet (to fast ansatte og 1,5 midlertidig).

Øvrige midler går til håndtering av klagesaker, utarbeidelse av informasjons- og kursmateriell og faglig bistand.

2019 FORBRUK (alle beløp er i NOK)

Honorar medlemmer Kontaktpunktet

407 500

Lønn sekretariatet

3 140 000

Reiser

179 000

Ekstern konsulentbistand

536 000

IKT, diverse kontor og trykksaker

67 000

Informasjonsvirksomhet, kurs og møter

516 000

Oversettelser

155 000

Totalt

5 000 500