De 17 bærekraftsmålene er ambisiøse og har blant annet som mål å utrydde alle former for fattigdom og bekjempe klimaendringene. Målene kan ikke nås uten næringslivets bidrag og privat kapital. Ansvarlig opptreden av næringslivsaktører er både et viktig ledd i oppfyllelsen av enkelte av målene og grunnleggende for å oppnå helheten. OECDs retningslinjer uttrykker grunnkrav til ansvarlig næringsliv som er en forutsetning for at FNs bærekraftsmål kan nås.