Trinn 1 av 6

 • 1

  Trinn 1. Forankre ansvarlighet

  Min bedrift har en god policy/code of conduct* for å være en ansvarlig og bærekraftig virksomhet**, som ledelse og medarbeidere bruker/er kjent med. Denne policyen er vedtatt av ledelse og styret, som benyttes aktivt av ledelse og ansatte i sine oppgaver.
  ?
  x* Hva bør selskapets policy og retningslinjer inneholde? Selskapets policy og retningslinjer bør som et minimum omfatte virksomhetens forpliktelser knyttet til OECDs retningslinjer, med særlig fokus på virksomhetens største risikoområder. Den bør beskrive hvordan virksomheten skal opptre ansvarlig, og uttrykke forventninger til ansvarlighet hos leverandører og andre forretningsforbindelser.

  ** Med en ansvarlig og bærekraftig virksomhet menes at næringslivet kan gi positive bidrag til økonomisk, miljømessig og sosial utvikling, men de må også anerkjenne at de kan ha negativ påvirkning på arbeidstakere, menneskerettigheter, miljø, korrupsjon og forbrukere.

  For å opptre ansvarlig i tråd med OECDs retningslinjer, skal selskap gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå, og håndtere negative konsekvenser av egen virksomhet, av deres leverandørkjede og forretningsforbindelser, på mennesker, samfunn og miljø.
 • 1.1 Vi har utarbeidet en policy som er godkjent av ledelsen og gjort offentlig kjent, og oppdateres jevnlig.

  Praktiske tiltak:

 • 1.2 Vi har gode rutiner for å bruke policyen, gi opplæring i denne og plassere ansvaret.

  Praktiske tiltak:

 • 1.3 Våre forventninger og retningslinjer for ansvarlig næringsliv er innarbeidet i alle avtaler med leverandører og forretningsforbindelser (og følges opp rutinemessig.)

  Praktiske tiltak:

Var dette nyttig?